ВПУ №41 м.Тульчина   |Професійно-технічна та вища освіта |Державний навчальний заклад 

 
 
 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 • pic7
 • pic8
 • pic9
 • pic10
 • pic10
 • pic10

Пошук  
 
   

 


Tракторист - людина, професійною діяльністю якої є керування різними видами тракторів, сільськогоподасрьких машин та комбайнів. Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій не тільки в сільському господарстві, а й в інших галузях народного господарства. На сьогодні в Україні, коли в Державній, колективній і індивідуальній власності перебуває велика кількість тракторів вітчизняного та іноземного виробництва, ефективність їх використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку.

Стандарт професійно-технічної освіти

Робітник фермерського господарства

Відродження села і селянства є одним з найважливіших завдань нашої незалежної держави. Але це неможливо без високоефективних, інноваційних технологій, а значить і без підготовлених висококвалі-фікованих кадрів. Тому на сучасному ринку праці професія робітник фермерського господарства є конкурентоздатною. Вона включає в себе п'ять професій: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 - 3 розрядів, оператор машинного доїння 4 розряду, тваринник 4 розряду.

Стандарт професійно-технічної освіти

Оператор тваринницьких комплексів і механізованих ферм

Виконує механізовані роботи з догляду за відгодівельним та випасним поголів’ям рогатої худоби й коней. Проводить інтенсивну відгодівлю тварин, вирощує молодняк високих вагових кондицій. Контролює роботу застосовуваних механізмів. Проводить технічне обслуговування устаткування, підналагоджує механізми та устаткування й усуває дрібні несправності. Надає першу ветеринарну допомогу тваринам, які захворіли. Приймає, зважує та переганяє худобу. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Стандарт професійно-технічної освіти

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Електромонтер вміє виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, регулювати навантаження електроустаткування, проводити ремонт та обслуговування сонячних та вітрових енергоустановок, виконувати такелажні операції з використанням вантажопідйомних машин, проводити ремонт трансформаторів, перемикачів, реостатів, постів керування, виявляти та усувати відмови, несправності та пошкодження електроустаткування, раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.

Стандарт професійно-технічної освіти

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

На сучасному етапі розвитку аграрного сектора, при вирощуванні сільськогосподарських культур, для виконання роботи будь-яку сільськогосподарську машину необхідно підготовити до роботи, перевірити технічний стан, провести необхідні регулювання – цей вид робіт покладено на слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин.

Стандарт професійно-технічної освіти

Водій автотранспортних засобів

Керує автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан транспортного засобу. Перевіряє технічний стан транспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність його обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування транспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії та не потребують розбирання головних механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє транспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформлює дорожню документацію. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Стандарт професійно-технічної освіти

Оператор комп'ютерного набору

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов'язковим використанням комп'ютерної техніки.

Стандарт професійно-технічної освіти

Офісний службовець (бухгалтерія)

Виконує роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі, організації. Одержує за оформленими відповідно до встановленого порядку документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій.

Стандарт професійно-технічної освіти

Лісник

Здійснює охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході. Проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісу. Дає вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування.

Стандарт професійно-технічної освіти

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності
"Агроінженерія"

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності "Агроінженерія" готується для професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів в рослинництві, тваринництві, підсобних підприємствах, технічному обслуговуванні і ремонті машинно-тракторного парку та його зберіганні. Технік-механік готовий до роботи в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника (бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, завідуючим ремонтними майстернями, машинним двором, пунктів і станцій технічного обслуговування; майстрів-наладчиків, майстрів-діагностів, дільничних механіків, завідуючих обмінними пунктами ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу.

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності
"Облік і оподаткування"

"Облік і оподаткування" є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

   

 Untitled Document

 

Липень 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<  <    >  >>

  Untitled Document Untitled Document hvs-41.vn.ua ©2007-2021